TECNOMUNCA INTERNATIONAL

DESPRE NOI

Despre noi

 
jobs-about.jpg
TECNOMUNCA INTERNATIONAL, societate prezentă în România, este o agenție de selecție, recrutare, formare, punere la dispoziție de forță de muncă (leasing de personal), consultanță HR și servicii pentru companii și activități complementare vizate pe dezvoltarea pieței muncii.

Obiectivul TECNOMUNCA INTERNATIONAL este acela de a obține clienților săi un avantaj competitiv prin analiza oportunitățiilor și a beneficiilor economice pe care agenția le pune la dispoziție: cerințe clare, simplificarea muncii, identificarea scenariilor de piață, aranjamente dinamice și flexibile, înțelese ca și capacitatea de a schimba propriile strategii ca răspuns la schimbarea condițiilor de risc/oportunitate pentru a reduce timpul și costurile, a îmbunătăți propriile servicii și propriile produse.

"Viitorul este în ochii celui care privește departe"

VIZIUNEA noastră este să privim spre viitor pentru a construi un prezent solid și fiabil în această nouă piață a muncii, oferind instrumente pentru gestionarea flexibilității de care firmele au nevoie și, în același timp, noi oportunități pentru lucrători, astfel încât fiecare să-și poate găsi acel loc de muncă care răspunde cel mai bine propriilor aspirații.

Nu este doar un simplu slogan, ci proiecția unui scenariu viitor care reflectă valorile și spiritul societății noastre: importanța de a căuta soluții inovatoare, de a încuraja noile generații să nu se mulțumească cu puțin și să încerce mereu să se autodepășească; transparență, seriozitate, devotament, respect față de oameni, respectarea legii și simțul răspunderii. Există mai multe aspecte în dezvoltarea acestei viziuni: istoricul personal și profesional al întreprinzătorului, aspirații, interese, societate, cultura muncii.

O societate ancorată în prezent, proiectată spre viitor

MISIUNEA societății TECNOMUNCA INTERNATIONAL se concentrează pe prezent și descrie în mod clar ce trebuie făcut și ce instrumente trebuie folosite pentru a atinge obiectivele viitoare, atât cele interne referitoare la creșterea firmei, cât și cele externe legate de cultura clienților ca resursă unică și adevărată, al căror succes și satisfacție devin cheia pentru înțelegerea afirmației noastre. Misiunea și Viziunea sunt două aspecte complementare întrucât, pentru a putea realiza Viziunea, este necesară realizarea de proiecte care se structurează printr-o Misiune și prin obiective clare, posibile, identificabile, măsurabile, realizabile, verificabile și cuantificabile.

Dezvoltarea simțurilor organizației, respectiv auzul a mii de interviuri, văzul a mii de studii și vocea a sute de consultanți, pentru a face o diferență în lumea muncii în sprijinul întreprinderilor care, fiind adesea orientate către un viitor incert, au nevoie de soluții imediate și răspunsuri clare la un cost compatibil și strategic din punct de vedere competitiv pentru societate sau pentru un sector din aceasta. TECNOMUNCA INTERNATIONAL este partenerul ideal: este o societate dinamică, în continuă creștere și dornică să fie în pas cu vremurile, pentru a asigura o capacitate profesională și o organizare care să poată transforma numeroasele probleme ale lumii muncii în soluții rapide și concrete.

Planificarea serviciului

CUM SE PLANIFICĂ SERVICIUL ÎN TECNOMUNCA INTERNATIONAL?
  • Se identifică componentele principale ale serviciului solicitat analizând nevoile specifice exprimate și neexprimate și responsabilitățile individuale cu privire la cerințele legale și de reglementare;
  • Se demonstrează clientului deținerea calificărilor necesare pentru a desfășura activitatea prin documentația necesară ce ne atestă legalitatea și fiabilitatea pusă la dispoziție într-o "zonă rezervată" a site-ului;
  • Se stipulează contracte specifice concepute ad hoc pentru client, astfel încât serviciul să îndeplinească toate cerințele sale;
  • Prin intermediul unei rețele de profesioniști serioși și pregătiți ne prezentăm la locația dvs.pentru a va răspunde la toate întrebările, fără nici o obligație;
  • Se definesc procedurile de monitorizare și control al serviciului care urmează să fie prestat;
  • Se efectuează selecția, recrutarea și formarea specifică, garantând în final un nivel ridicat de performanță a candidaților;
  • Se efectuează serviciul colectând înregistrările asociate și oferind clientului documentația solicitată printr-o bază de date comună.
jobs-planificarea-serviciului.jpg
De asemenea, conducerea organizației, cunoscând faptul că în mare măsură calitatea serviciilor depinde de abilitățile personalului care desfășoară activități ce influențează calitatea serviciului oferit, acordă o atenție deosebită instruirii și formării unei forțe de muncă eficiente, asigurând resursele necesare pentru a răspunde în mod semnificativ la schimbările și presiunile unei piețe în continuă evoluție și la cerințele unei clientele tot mai exigente și selective.

Strategia noastră

 
01
Instituirea și îmbunătățirea continuă a unui sistem de management pentru gestionarea muncii, care este supus ciclic unor controale interne, revizii, actualizări, în funcție de evoluția continuă a pieței și de diferitele așteptări ale clienților;
2
O revizuire continuă a nevoilor clienților și a "feedback-ului" privind serviciile oferite, pentru a reuși să identificăm sectoarele de îmbunătățire, spațiile de creștere;
3
Măsurători imediate pentru a percepe în cel mai scurt timp nemulțumirea clientului în ceea ce ne privește;
4
Instruirea întregului personal al organizației pentru a împărtăși obiectivele și strategiile, astfel încât să fie devotat, responsabil și conștient de importanța sârguinței sale;
5
Optimizarea costurilor legate de calitatea serviciilor, astfel încât serviciile să fie furnizate nu doar la costul cel mai competitiv, ci și conform așteptărilor clientului și la calitatea "așteptată", pentru a reduce la minim diferența dintre calitatea percepută și cea furnizată efectiv;
6
Identificarea de metodologii și criterii de măsurare a principalelor obiective ale clientului pentru a le transpune în cerințe ale serviciilor noastre.
Fiecare serviciu furnizat de TECNOMUNCA INTERNATIONAL este realizat de operatori pregătiți și instruiți corespunzător, care operează în conformitate cu procedurile interne ale societății și cu cele impuse de autorități prin legi, regulamente, ordonanțe. Serviciile sunt prestate cu promptitudine și în termenele stabilite contractual cu clientul.

Societatea pune la dispoziția propriului personal aparaturi și instrumente adecvate pentru ca serviciile să fie fiabile și precise. Pentru fiecare contract încheiat, responsabilul, în funcție de competențe și responsabilități, urmărește serviciile urmând procedurile societății, inclusiv formele de autocontrol prevăzute, fiind responsabil de realizarea serviciului solicitat.

Datorită unui sistem informațional dotat cu un software special, fiecare serviciu prestat de TECNOMUNCA INTERNATIONAL este mereu vizibil, ușor de distribuit, putând fi identificat oricând stadiul de realizare a acestuia. Foarte adesea în afaceri rapiditatea, eficiența și autonomia pot face diferența. Din acest motiv, TECNOMUNCA INTERNATIONAL a ales să pună la dispoziția propriilor clienți un instrument care poate optimiza aceste aspecte prin intermediul unui portal web bazat pe cele mai moderne tehnologii, o secțiune proprie "CLIENȚI" prin care se pot accesa toate practicile și documentațiile contractuale direct on-line:
Secțiunea privată
Poate fi accesată de toți utilizatorii pentru a verifica documentația referitoare la societate, de la licențele pentru desfășurarea activităților până la garanții, certificate constatatoare, etc.
Secțiunea clienți
Secțiunea angajați

Tecnomunca International

logo-Tecnomunca

Str. Episcop Nicolae Ivan, nr. 5-7, ap.1, Cluj-Napoca, Cluj
Mobil: +40 740.035.531
Tel. / Fax: +40 364 133 526
E-mail: office@tecnomunca.com
www.tecnomunca.com

Social Media